Wspólnota Rodzina przy par. św. Benedykta w Płocku.

Termin spotkań – czwartki o godz.19.00 

Miejsce spotkań – Kościół albo salki domu parafialnego 

Opiekun wspólnoty – ks. Grzegorz Makowski (od 09.2017 r.) 

Lider świecki – Benedykt Malesa

Kontakt do lidera – benek@autograf.pl