Rekolekcje

TERMINY  REKOLEKCJI – wakacje i wrzesień 2017

Dom Rekolekcyjny “Wieczernik” MAGDALENKA ul.Słojewskiego 19

23.06. –  30.06.   Uzdrowienie wspomnień             410 zł / 480 zł

30.06. –  07.07.   Nie bójcie się Miłosierdzia          470 zł

08.07. –  13.07.   Rekolekcje Eucharystyczne       300 zł / 350 zł

14.07. –  22.07.    Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno – grupowe    540 zł

23.07. – 30.07.   Akceptacja siebie                           410 zł / 480 zł

02.08. – 09.08.   Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy    400 zł / 470 zł

10.08. – 17.08.   Uzdrowienie wspomnień             410 zł / 480 zł

18.08. – 27.08.   Kurs „Pierwsze Słowo”                410 zł / 480 zł

21.09. – 28.09.   Uzdrowienie wspomnień             410 zł / 480 zł

 

Dom Rekolekcyjny „Miłosierdzie” w DERDACH  ul. Łączności 158

               09.07. – 13.07.   W szkole Ducha Świętego           260 zł

 

Centrum Formacji Rodzin  ZALESIE GÓRNE ul.Białej Brzozy 23

16.07. – 23.07.   Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

23.07. – 29.07.   Rekolekcje o radości w Duchu Świętym – zgłoszenia na te rekolekcje należy wysyłać bezpośrednio do Centrum Formacji Rodzin http://swietarodzina.org/

 

O    R E K O L E K C J A C H

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
 • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
 • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Rekolekcje Eucharystyczne

Główną  łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
 • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
 • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie w Duchu Świętym.

Rekolekcje “Nie bójcie się miłosierdzia”

Jeśli:

 • tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,
 • trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,
 • czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,
 • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia

przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.

Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

Kurs „Pierwsze Słowo”

Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania niepomagające w budowaniu wiary (np. namawiamy: „Idź do kościoła!”, „Przyjdź do naszej grupy”, protestujemy: „Przy mie nie będziesz krytykować księży!”).

Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi – tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Rekolekcje „Uzdrowienie wspomnień”

Jeśli:

 • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
 • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
 • Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
 • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
 • nie umiesz przebaczyć;
 • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –

– te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Od uczestnika oczekujemy zgody na rozmowy z wyznaczoną osobą towarzyszącą, przestrzeganie określonych pór milczenia oraz wyłączenie telefonu komórkowego. W rekolekcjach nie powinny brać udziału kobiety w stanie błogosławionym, a także osoby leczące się psychiatrycznie – ich ewentualny udział musi być skonsultowany z lekarzem prowadzącym. Zgłoszenie na rekolekcje wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza i potwierdzenia (skierowania) przez odpowiedzialnego za własną grupę Odnowy.

Rekolekcje “Akceptacja siebie

Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”

 • przeżywasz niepewność wobec siebie samego;
 • nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
 • potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
 • niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
 • masz poczucie, że powinieneś być inny –

– te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do „Uzdrowienia wspomnień”. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień” i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.

Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe

Rekolekcje te są zasadniczo realizacją fundamentu i I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę „drugiego nawrócenia” – otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a „od strony zewnętrznej” uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień”, a bardzo wskazane, aby również w rekolekcjach „Akceptacja siebie”. Jeśli ktoś nie uczestniczył w tych ostatnich, to jego zgłoszenie musi być takie, jak na „Akceptację siebie”: wypełniona ankieta. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla absolwentów Szkoły Animatora.

W szkole Ducha Świętego

Rekolekcje dla liderów, animatorów i posługujących modlitwą wstawienniczą oraz osób po dłuższej formacji

Jeśli:

 • chcesz lepiej poznać osobę  Ducha  Świętego,
 • pragniesz otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
 • zamierzasz podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
 • doświadczasz zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”

– przyjedź, zapraszamy! To są rekolekcje DLA CIEBIE.

W programie, oprócz  katechez, przewidziane są medytacje wg. św. Ignacego oraz rozmowy indywidualne.

Należy zabrać ze sobą: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik.

Warunkiem uczestnictwa jest przeżycie rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień”.

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ na rekolekcje

Uczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, aby przy zgłoszeniach używać formularza zgłoszeniowego (str. 7) lub ankiety na “Akceptację siebie” i Ćwiczenia Ignacjańskie (str. 8-9) – wypełnione należy przysłać jako załącznik do maila. Bardzo prosimy, aby używać aktualnego formularza zgłoszeniowego (dostępny u liderów wspólnot ), nie tych z lat poprzednich. Można również zgłaszać uczestników przez stronę www.cfwieczernik.odnowa.org – z wyjątkiem rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień”, „Akceptacja siebie” i Ćwiczeń Ignacjańskich. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników. Nie przyjmujemy również zgłoszeń drogą telefoniczną. Wszystkim wysyłamy potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje i ważne informacje.

Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu (nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń na REO). Ten odstęp czasowy musi być również zachowany, jeśli tymi poprzednimi rekolekcjami było REO w formie seminaryjnej. Jedynie na Rekolekcje Eucharystyczne można  przyjechać już pół roku po REO, zwłaszcza gdy było przeżywane metodą seminaryjną.

Na rekolekcje “Akceptacja siebie” niezbędne jest wypełnienie ankiety (dostępna u liderów wspólnot,  dołączoną do biuletynu na str. 8-9) osobiście przez osobę pragnącą przeżyć te rekolekcje. Taka sama ankieta jest wymagana w przypadku przyjmowania na Ćwiczenia ignacjańskie indywidualno – grupowe tych osób, które nie uczestniczyły w rekolekcjach „Akceptacja siebie”. Ponieważ potrzebny jest czas na rozważenie treści ankiety oraz odpowiedź zainteresowanej osobie, czy została przyjęta, czy też bardziej odpowiednie dla niej są inne rekolekcje, ankieta powinna znaleźć się w Sekretariacie Centrum Formacji najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu! (Im wcześniej, tym większe szanse na wolne miejsce).

Koszty rekolekcji są podane przy terminach. Przy rekolekcjach w Magdalence są podane dwie kwoty: pierwsza pkreśla koszt zakwaterowania w pokoju z własną łazienką, druga – jeśli łazienka jest wspólna, w korytarzu. Zgłaszając osobę na rekolekcje w Magdalence (tylko tu!), dobrze jest określić preferowany wariant zakwaterowania (pokój z łazienką czy bez łazienki), od którego zależy koszt udziału w turnusie. W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby w ogóle uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę

Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 100 zł. Powinna ona zostać wysłana od razu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez przedpłaty traktujemy jako niepotwierdzone i możemy na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego (tj na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt. Nie wpłacamy na konto całości kwoty, tylko zaliczkę! Pozostałą kwotę uczestnicy uzupełniają w gotówce po przyjeździe na rekolekcje.

 

Istnieje możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu w tym roku albo zapłacenia w ratach (w tym przypadku inni nie mają zniżek).

 

Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na każdym turnusie REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora. Animatorzy nie są zobowiązani do opłaty za pobyt.

 

Zgłoszenia na rekolekcje organizowane przez CF Wieczernik wysyłamy przez:

Formularz on-line: http://www.cfwieczernik.odnowa.org/zgloszenia

e-mail : zapisy@cfwieczernik.odnowa.org

List papierowy: Centrum Formacji „Wieczernik” ul. Ks. Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka

 

Informacje

można uzyskać pod nr tel. 22 757 99 93  we wtorek  godz. 15.00 – 17.00  i czwartek godz. 18.00 – 21.00

tel komórkowy  785 252 686 (można dzwonić w sprawach pilnych, poza w/w dyżurem)

 

Zaliczki należy wpłacać na rachunek bankowy

Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik

28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

Tytuł wpłaty: (Wpisać rodzaj i termin rekolekcji)

Zapraszamy na stronę www.cfwieczernik.odnowa.org, gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji „Wieczernik” i terminami rekolekcji oraz wysłać zgłoszenie.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI

Na rekolekcje należy przyjechać w dniu rozpoczęcia turnusu między godz. 16.00 a 18.00 (Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nie przyjeżdżać wcześniej!!!). Orientacyjna godzina zakończenia będzie podana w potwierdzeniu – na ogół są to godziny południowe..

W programie większości rekolekcji nie ma celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania

       Osoby, które przyjadą po rozpoczęciu turnusu (np. następnego dnia) lub będą planowały wcześniejszy wyjazd, albo wyjazdy w trakcie rekolekcji, nie będą przyjmowane na dany turnus.

Każdy z uczestników powinien przywieźć ze sobą:

 • powleczenie na pościel (wypożyczenie kompletu powleczenia z ośrodka kosztuje dodatkowo 15 zł)
 • obuwie domowe
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (na REO nie jest to konieczne)
 • długopis i notatnik
 • inne rzeczy, które są mu codziennie potrzebne, w tym – leki, które przyjmuje.

 

WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:

 • zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach (nie ma „jedynek”),
 • łazienki w korytarzu lub przy pokojach,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
 • uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn oraz sprzątanie.

JAK DOJECHAĆ NA REKOLEKCJE z Warszawy ...

… do Magdalenki:

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie stan. 8 w kierunku Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy przy ul. Łączności, przejść na drugą stronę szosy i skierować się w ul. Łączności odchodzącą w bok do Magdalenki, potem za cmentarzem w lewo)

Autobusem ZTM z pętli P+R Al.Krakowska:

nr  721 lub 728  (wysiąść w Łazach jak z PKS-u), nr 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia, skierować się w ul. Lipową odchodzącą w bok przed przystankiem, po tej samej stronie szosy, ona doprowadzi do kościoła i domu rekolekcyjnego)

Samochodem osobowym:

Z Warszawy trasą S7 w kierunku Krakowa. Węzeł Janki – kierujemy się w prawo na S7. Dalej – skrzyżowanie ze światłami z drogą nr 721 – skręcamy w lewo na Piaseczno. Dojechawszy do Magdalenki – skręcamy w prawo w ul. Lipową (przy Ośrodku Zdrowia), po 2 km po prawej stronie kościół, dalej dom rekolekcyjny – należy wjechać przez bramę na parking.

… do Zalesia Górnego

Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.

               Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Piaseczno obwodnicą w kierunku: Tarnobrzeg (droga nr 79), po kilku kilometrach skręcić w prawo na Zalesie (światła), w Zalesiu przejechać przez przejazd kolejowy obok stacji, następnie skręcić w lewo na drugim skrzyżowaniu i zaraz znowu w lewo w ul. Białej Brzozy, przy której znajduje się kościół i dom rekolekcyjny.

 

Inne Domy Rekolekcyjne Federacji Wieczernik

Dom Rekolekcyjny „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście (Warmia) www.warmia.odnowa.org

Dom Rekolekcyjny w Surażu (Podlasie) www.odnowa.bialystok.pl