Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Czytaj dalej „Orędzie papieskie na Wielki Post 2017”

Duchowe przygotowania do Złotego Jubileuszu

Trwają duchowe przygotowania do Złotego Jubileuszu Odnowy w naszej diecezji.
1. Wymiar wspólnotowy – na każdym spotkaniu raz w tygodniu odmówienie litanii do Ducha Świętego z prośbą o nowe wylanie Ducha Świętego.
2. Wymiar indywidualny – każdy odmawia raz w tygodniu – dziesiątkę różańca – tajemnica Zesłania DŚ.
3. Wymiar indywidualno – wspólnotowy – w maju każdego dnia aż do Zesłania DŚ jedna osoba dziennie ze wspólnoty podejmuje post w tej intencji.